Karlovarský kraj
Závodní 88 Karlovy Vary

+420 840 111 122
+420 725 534 865

Nejdek2

Během měsíce ledna byly rozvezeny nové katalogy poskytovatelů slev a výhod pro osoby nad 55 let a držitele bezplatné karty SeniorPasu do vybraných informačních center, do klubů seniorů a na obecní, nebo městské úřady v našem kraji, které již projevili zájem o spolupráci v rámci projektu SeniorPas.
Už nyní si můžete Váš katalog vyzvednout na recepci ve všech budovách Krajského úřadu Karlovarského kraje a v Krajské knihovně Karlovy Vary, obojí na Závodní ulici 353/88 v Karlových Varech ve Dvorech (zastávka autobusu č. 1 a 16 / Krajský úřad).
Seznam poskytovatelů slev je k dispozici rovněž na internetových stránkách projektu SeniorPas i na webu Karlovarského kraje.

Neváhejte a přijďte si pro své výhody.

pdf buttonPřehled míst pro výdej katalogu poskytovatelů slev a výhod pro osoby nad 55 let v Karlovarském kraji v roce 2019 (pdf).

 

Katalog SeniorPas 2018

V závěru roku 2018 „pokořil“ počet držitelů karty SeniorPas v Karlovarském kraji hranici 15000 osob a k 31.12.2018 bylo registrováno 15 329 zájemců o tento druh karty a služeb.
Ke stejnému datu se zvýšil počet poskytovatelů slev a výhod na území Karlovarského kraje nad 200 subjektů a slevy a výhody je možné čerpat na 223 místech našeho regionu.
Podrobný aktualizovaný přehled poskytovatelů v elektronické podobě.
Katalogy ve fyzické podobě jsou k dispozici už nyní na Krajském úřadě Karlovarského kraje (recepce budovy A) a do konce ledna budou rozváženy do vybraných infocenter a na ty obecní, nebo městské úřady v našem kraji, které o doručení katalogů a projekt Senior Pas už projevili, nebo projeví zájem.

 

 

 

 

 

 

Procházka Chebem

Dne 18. 12. 2018 se uskutečnila poslední z akcí v rámci projektu Senior Pas, plánovaných pro rok 2018. Jednalo se o mezigenerační procházku po městě Cheb, které se zúčastnilo 25  z původně nahlášených 40 osob z města i jeho okolí. Velice zkušená průvodkyně – Ing. Soňa Bízková – provedla držitele Senior Pas historickou částí města a poutavě vyprávěla jak o historii tak i současnosti Chebu a to v přímé návaznosti na celý kraj. Ve velice příjemné a přátelské atmosféře zavzpomínali účastníci akce na své mládí a upozornili na to, co se za dobu posledních 40-50 let ve městě změnilo, co oceňují a čeho jim je líto. Šlo o hezké a nenásilné předání informací a vzpomínek jejich rodičů generaci svých současníků a prostřednictvím průvodkyně i generacím dalším. Společně s průvodkyní i mezi sebou diskutovali o tom,  jaké památky, vážící se k minulosti Chebu a významným osobnostem,  v Chebu narozených či pouze ve městě žijících a tvořících, nebo v něm krátkodobě pobývajících se  na širším území Chebska nacházejí, případně jsou k vidění v sousedním Německu, jehož část po určitou dobu v minulosti Chebsku přináležela. Výklad i vyprávění se točily od historie přes architekturu, kulturu, různá náboženství, politiku i osobnosti, které ji v minulých staletích ve městě i českých zemích reprezentovali, ale hovořilo se také o vědě a společenském  životě města i  přírodě, do níž je město zasazené a s níž je spjaté.

Na základě vyprávění průvodkyně v závěru dopoledne projevili přání, aby Karlovarský kraj v mezigeneračních procházkách pokračoval  také v roce 2019 a sami navrhli druhy procházek, o které by měli ve svém městě zájem. 

 

 

 

 

 

Dne 8.12.2018 byl projekt Senior Pas představený také na Božím Daru, kde se s ním měli možnost seznámit jak návštěvníci vánočních trhů, tak občané Božího Daru.

Boží DarBoží DarBoží DarBoží Dar