Karlovarský kraj
Závodní 88 Karlovy Vary

+420 840 111 122
+420 725 534 865

Procházka Chebem

Dne 18. 12. 2018 se uskutečnila poslední z akcí v rámci projektu Senior Pas, plánovaných pro rok 2018. Jednalo se o mezigenerační procházku po městě Cheb, které se zúčastnilo 25  z původně nahlášených 40 osob z města i jeho okolí. Velice zkušená průvodkyně – Ing. Soňa Bízková – provedla držitele Senior Pas historickou částí města a poutavě vyprávěla jak o historii tak i současnosti Chebu a to v přímé návaznosti na celý kraj. Ve velice příjemné a přátelské atmosféře zavzpomínali účastníci akce na své mládí a upozornili na to, co se za dobu posledních 40-50 let ve městě změnilo, co oceňují a čeho jim je líto. Šlo o hezké a nenásilné předání informací a vzpomínek jejich rodičů generaci svých současníků a prostřednictvím průvodkyně i generacím dalším. Společně s průvodkyní i mezi sebou diskutovali o tom,  jaké památky, vážící se k minulosti Chebu a významným osobnostem,  v Chebu narozených či pouze ve městě žijících a tvořících, nebo v něm krátkodobě pobývajících se  na širším území Chebska nacházejí, případně jsou k vidění v sousedním Německu, jehož část po určitou dobu v minulosti Chebsku přináležela. Výklad i vyprávění se točily od historie přes architekturu, kulturu, různá náboženství, politiku i osobnosti, které ji v minulých staletích ve městě i českých zemích reprezentovali, ale hovořilo se také o vědě a společenském  životě města i  přírodě, do níž je město zasazené a s níž je spjaté.

Na základě vyprávění průvodkyně v závěru dopoledne projevili přání, aby Karlovarský kraj v mezigeneračních procházkách pokračoval  také v roce 2019 a sami navrhli druhy procházek, o které by měli ve svém městě zájem. 

 

 

 

 

 

Dne 8.12.2018 byl projekt Senior Pas představený také na Božím Daru, kde se s ním měli možnost seznámit jak návštěvníci vánočních trhů, tak občané Božího Daru.

Boží DarBoží DarBoží DarBoží Dar

 

Pozvánka konference SeniorPas

Dne 10.12.2018 se v Krajské knihovně v K. Varech uskutečnila Konference pro seniory. Záštitu nad touto akcí poskytla hejtmanka Karlovarského kraje – Mgr. Jana Mračková Vildumetzová.

Program konference obsahoval velice zajímavá témata:

  • představení projektu Senior Pas a jeho aktivit
  • novinky Krajské knihovny pro seniory
  • nabídku na účast na mezigeneračních procházkách
  • rady k získávání informací pro vytvoření rodokmenu
  • jak se udržet co nejdéle ve formě (jóga i správná výživa v seniorském věku)
  • trénink paměti a prevence Alzheimera
  • prevence kriminality páchané na seniorech
  • senioři měli možnost navrhnout aktivity, o které by stáli při přípravě plánu aktivit Senior Pas v roce 2019

  

 

 KonferenceKonferenceKonferenceKonference

Senior Pas ToužimDne 22. listopadu 2018 byl jako součást Road show představený projekt Senior Pas v Infocentru v Toužimi, kde proběhla z iniciativy Infocentra také velice poutavá cestopisná přednáška o Pekingu. Zájemci o kartu Senior Pas se mohli registrovat na místě, nebo tak mohou učinit také  dodatečně v Infocentru, tj. vToužimi na Náměstí Jiřího z Poděbrad 35, kde jsou k dispozici jak registrační formuláře, tak katalogy poskytovatelů slev a výhod v Karlovarském kraji. (fotografie je z doby přednášky v Toužimi).