Karlovarský kraj
Závodní 88 Karlovy Vary

+420 840 111 122
+420 725 534 865

NSenioři na koleové katalogy poskytovatelů slev a výhod pro osoby nad 55 let a držitele bezplatné karty Senior Pasu jsou tu ! Byly rozvezeny na kontaktní místa v našem kraji, infocentra, obecní a městské úřady. Seznam poskytovatelů slev je k dispozici rovněž na internetových stránkách projektu SeniorPas.

pdf buttonPřehled odběrových míst (pdf) katalogů Senior Pas.

Se Senior Pasem například sleva u Českých drah v Karlovarském kraji:
SLEVA 33% z ceny 450,-Kč na In Kartu ČD s aplikací IN 25. Prodejní cena pro držitele Senior Pas: 350,- Kč.
SLEVA 28% z ceny 550,-Kč na In Kartu ČD s aplikací IN 50 D (senior do 65 let).Prodejní cena pro držitele Senior Pas: 400,- Kč. 

 

PublikaceMinisterstvo vnitra vydává návodnou publikaci, která srozumitelnou formou předává základní úřední informace určené zejména seniorům a seniorkám. Publikace se zabývá důchodovým zabezpečením, příspěvky a dávkami, sociálními službami a vyřizováním úmrtí v rodině. Tato publikace vznikla v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.

PUBLIKACE K NAHLÉDNUTÍ: pdf buttonSrozumitelný úřad: Průvodce pro seniory (PDF)

 
 
 
 
  
Vítězný obrázekHejtman Karlovarského kraje vyhlašuje devátý ročník výtvarné soutěže s názvem „Věk pro nás není překážkou“. Do soutěže se mohou zapojit lidé od 60 let, kteří žijí v Karlovarském kraji. Vyhlášeny jsou tradičně tři kategorie, kterými jsou: kresba, malba a grafika, dále fotografie a poslední kategorií jsou ruční práce. Letošní ročník přináší jednu změnu v pravidlech, a to, že každý soutěžící může přihlásit pouze jednu svou práci. Příspěvky do soutěže, které nejsou starší dvou let, je možné odevzdávat v termínu od 10. ledna  do 28. února 2022. Účastníci je mohou přinést osobně na krajský úřad, a to po předchozí domluvě na telefonním čísle 354 222 116, případně je mohou také zaslat poštou na adresu: Krajský úřad Karlovarského kraje, Jitka Čmoková, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary. Každé dílo musí být označeno názvem, jménem, adresou, telefonním kontaktem a věkem autora.      

 

Aplikace Senior PasNová aplikace projektu Senior Pas pro mobilní telefony nabízí uživatelům všechny důležité slevy, výhody a informace na jednom místě. Nenabízí uživateli nejen katalog slev, ale poskytuje také aktuální informace přes záložku Aktuálně pro Vás. Uživatelé se mohou snadno pomocí aplikace zorientovat v kontaktních místech projektu, nebo nás mohou snadno kontaktovat pomocí speciálně vytvořeného kontaktního formuláře. Uživatelé z Karlovarského kraje jistě ocení i informace o složkách Integrovaného záchranného systému. V případě potřeby je uživatel navigován na nejbližší z těchto složek. Pomocí aplikace jsou uživatelům zasílány pravidelné notifikace (oznámení) o novinkách, blížících se akcích apod. Samotný katalog slev je však hlavní kapitolou celé aplikace. Uživateli je nabídnuto intuitivní vyhledávání slev a výhod, které zapojením do projektu získává. Slevy jsou rozřazeny do kategorií, aby uživatel mohl co nejvíce konkretizovat výběr slevy, kterou právě hledá. Po výběru slevy se uživateli naskytnou přehledné informace o slevě a slevovém místě, a to včetně přímé navigace na toto místo.

V případě potíží s instalací nebo dalších dotazů ohledně aplikace, volejte na telefonní číslo: +420 773 769 997. Linka je obsluhována od pondělí do pátku, od 8 do 16 hodin.

pdf buttonNávod na instalaci mobilní aplikace (pdf).

Odkazy pro stažení aplikace:

Android          AppStore