Karlovarský kraj
Závodní 88 Karlovy Vary

+420 840 111 122
+420 725 534 865

PublikaceMinisterstvo vnitra vydává návodnou publikaci, která srozumitelnou formou předává základní úřední informace určené zejména seniorům a seniorkám. Publikace se zabývá důchodovým zabezpečením, příspěvky a dávkami, sociálními službami a vyřizováním úmrtí v rodině. Tato publikace vznikla v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.

PUBLIKACE K NAHLÉDNUTÍ: pdf buttonSrozumitelný úřad: Průvodce pro seniory (PDF)