Karlovarský kraj
Závodní 88 Karlovy Vary

+420 840 111 122
+420 725 534 865

Seniorská obálkaSeniorská obálka (ICE karta) je projekt, který usnadňuje složkám integrovaného záchranného systému pomoc chronicky nemocným lidem vyššího věku, u kterých dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu. Jedná se o kartu, která obsahuje základní údaje o zdravotním stavu seniora a užívaných lécích, včetně kontaktů na rodinné příslušníky a praktického lékaře. Takto shromážděné informace na jednom místě mohou znamenat úsporu času v minutách, což následně může vést k záchraně života. Pomocí Seniorské obálky záchranáři získají kontakt i na osoby blízké, které mohou následně informovat o zdravotním stavu seniora.

Kartu umístěte na viditelném místě ve Vašem bytě nebo domě. Buď na dveřích lednice, nebo vnitřní straně vchodových dveří. Integrované složky záchranného sytému Karlovarského kraje (zdravotnická záchranná služba, hasiči a policie) jsou o umístění karty informováni a budou ji hledat vždy na těchto místech.

 

Barevný tiskopis ke stažení a následné vyplnění ručně pro jednotlivce je k dispozici pdf buttonZDE  (pdf)

ICE kartu vyplňte podle pravidel uvedených pdf buttonZDE (pdf)